37.7 C
Chișinău

Curtea de Apel a publicat hotărârea motivată în privința excluderii din cursă a Partidului Șansă: „S-au făcut derogări inadmisibile de la prevederile Codului electoral, fiind substituite astfel organele electorale” | VIDEO

Curtea de Apel a publicat hotărârea motivată în privința excluderii din cursă a Partidului Șansă. Potrivit magistraților, Comisia pentru Situații Excepționale și-a depășit competențele delegate de Parlament, implicându-se în procesul electoral din Republica Moldova și substituind organele electorale.

În hotărârea publicată de Curtea de Apel se spune că la emiterea Dispoziției nr. 92 din 03.11.2023, de către Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova s-au făcut derogări inadmisibile de la prevederile Codului electoral, fiind substituite astfel organele electorale, or, Comisia a fost abilitată să ia măsuri doar ce țin de depășirea stării de urgență.

Completul judiciar relevă că, prin art.6 din Hotărârea Parlamentului nr.274 din 21 septembrie 2023, s-a stabilit că, prezenta stare de urgență nu afectează organizarea și desfășurarea alegerilor pe teritoriul R.Moldova.

Prin urmare și argumentele reprezentanților CES și SIS, cu privire la respectarea competenței prin aplicarea directă a Legii nr.212/2004 privind regimul stării de urgență, de asediu și de război, nu pot fi reținute, or, norma art.72 al.(4) Cod Electoral stabilește expres că, după expirarea termenului menţionat la alin.(3), înregistrarea concurentului electoral poate fi anulată de organul electoral care l-a înregistrat, în baza deciziei instanţei de judecată, în caz de deces al acestuia sau de survenire a condiţiilor stabilite la art.16 alin.(2), precum şi în temeiul art.102 alin.(5).

Dacă concurentul electoral îşi retrage candidatura sau înregistrarea este anulată după tipărirea buletinelor de vot, în buletin, în dreptul acestuia, biroul electoral al secţiei de votare aplică ştampila cu menţiunea „Retras”. Astfel, potricit magistraților, la emiterea Dispoziției nr.92 din 03 noiembrie 2023, nu s-a ținut cont de prevederile legii enunțate, fiind preluată competența exclusivă a organului electoral. Or, activitatea administrativă se realizează numai de autoritatea publică competentă și în limitele competenței legale.

Prin urmare, Colegiul remarcă că, argumentele reprezentantului pârâtei CSE și ale terțului SIS cu privire necesitatea emiterii Dispoziției contestate în circumstanțele pretinselor acțiuni de destabilizare, corupere sau implicarea factorilor externi, nu pot fi reținute, având în vedere că, emiterea acesteia de către CSE a avut loc cu încălcarea competenței, or, instituțiile statului urmeazăsă respecte procedurile legale corespunzătoare, potrivit legislației în vigoare.

Subsidiar celor remarcate supra, Colegiul precizează că, chiar dacă autorității publice emitente a actului normativ contestat, i s-ar fi oferit o anumită libertate de decizie, acest lucru nu presupune nici într-un caz devierea de la prevederile Legii, or, decizia luată trebuie să corespundă sensului legislației în vigoare, principiilor generale ale dreptului intern și internațional, drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, fiind respectat principiul legalității, oportunității și al echității.

În contextul celor expuse, Dispoziția Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova nr. 92 din 03.11.2023 a fost anulată.

În reacție, reprezentanții Guvernului au spus că constatarea Curții de Apel va fi contestată la Curtea Supremă de Justiție.

„Vom apăra dreptul instituțiilor statului de a proteja securitatea națională de grupurile criminal-organizate”, a menționat purtătorul de cuvânt al executivului, Daniel Vodă.

Și premierul a criticat decizia pronunțată, acuzându-i pe judecători că au anulat o hotărâre prin care a fost „curmată activitatea criminală și ingerința grupărilor criminale în procesul electoral local”.

Secretarul CEC, Alexandrul Berlinschi ne-a spus după decizia Curții de Apel că CEC în alegeri s-a condus strict de prevederile cadrului legal.

Amintim că, cu două zile înaintea alegerilor generale locale, Comisia Electorală Centrală a dispus anularea înregistrării tuturor candidaților Partidului politic “Șansă”. Decizia a fost luată de Comisia pentru Situații Excepționale în contextul raportului prezentat de SIS, privind o eventuală implicare a Federației Ruse prin intermediul acestei formațiuni politice în alegerile locale.

„Federația Rusă nu poate intra astăzi cu tancuri în Moldova, așa cum a intrat în Ucraina, însă în schimb intră cu crima organizată, bani murdari care să corupă justiția, să corupă funcționari publici, să corupă politicul, să dezinformeze. Au o rețea națională de organizatori, trezorerieri, oameni care discuta cu poliția etc., au la dispoziție dispozitive electronice criptate pentru comunicare și transfer de bani”, a menționat premierul.

Partidul ”Șansă” a numit această decizie ilegală și fără probe, interferând cu exercitarea liberă a dreptului de vot și un abuz de putere.

Se citește acum

Articole similare

ARTICOLE SIMILARE